wooden house

20131023-085744.jpg

interesting

Leave a Reply

Đi khám mắt. Kết quả, 3/10. Bác sĩ kê đơn: loạn thị nặng. Thôi nhá! Từ giờ cấm tiệt thể loại này.

20131023-085744.jpg

interesting

20131023-085116.jpg

alternative cover design

20131018-111618.jpg

Design for life

20131014-090704.jpg
20130928-105753.jpg
20130923-090616.jpg
20130919-101944.jpg

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em kín quá nhìn không ra…

20130919-094537.jpg

photo by Mark Gallineau

20130918-101904.jpg

source

20130913-083925.jpg

Hết Tiên Lãng rồi lại Kỳ Bá. Haizz…!

20130912-084402.jpg

Nhà bằng… giấy

“Quan trường nước Nam không ra gì là dân An Nam cũng không ra gì. Dân nào quan ấy thật đáng lắm. Tôi có biết nhiều ông quan làm việc đứng đắn và cũng muốn hết sức mưu lợi ích cho dân, chỉ vì dân gian lắm sự lôi thôi, nay tố tụng, mai kiện cáo, kiếm chuyện mà làm hại nhau, rồi cứ kìn kìn đem lễ đến cửa quan. Thế là dân cũng xấu chứ không phải chỉ là quan xấu. Nay muốn sửa đổi phải sửa đổi cả dân, vì dân không biết gì. Nếu cứ đổ tội cho mấy người đầu sở thì chẳng hóa ra tiện quá dư? Vả lại các ông có muốn tôi nói thực câu này: “Mỗi người An Nam là một ông quan ngầm đó, ai cũng có hy vọng làm quan hết cả”. Ấy cái thông tật của dân mình là đó. Dân xấu như thế thì trách chi quan chẳng ra gì. Nhưng mà quan trường đã không biết tự sửa mà quốc dân cứ giữ mãi cái thói mơ hồ như thế thì vận nước đến thế nào?”

(chôm ở đây)

in lưới trở thành trò giải trí từ khi nào vậy nhỉ?

20130828-173225.jpg
20130826-082224.jpg

from dezeen

20130822-100043.jpg

Một ngôi nhà để ở thôi mà. Có cần phải đẹp như thế này không chứ! Huhu…!

20130819-094723.jpg

Giải pháp hay nhưng không dùng được cho những nơi có nhiều nhện. Hàng tuần đi lau rửa từng cái khe này thì phê lắm đây…

20130819-093707.jpg

Có được một cái cây phải mất hàng chục năm. Tất nhiên trừ trường hợp bỏ ra hàng chục triệu để mua cây về trồng. Tại sao cứ phải xây một căn nhà thật vuông vắn chứ? Giải pháp làm nhà như thế này cũng rất hay mà.

10 years ago Skype, Facebook, YouTube, Reddit, Twitter, Tumblr, Dropbox, and Instagram didn’t exist. 20 years ago there were only 130 websites total, Google wasn’t even around yet, and you had to pay for an email account through an ISP. 30 years ago there was no internet.

Thú vị thật! (source)

20130812-093018.jpg

Thích cách trang trí của cái quán này.